Příběhy a příklady ze života

STRACH Z NEZNÁMÉHO

Klientka měla strach, kdykoli ji čekala nová změna a něco neznámého. Rozhodla se odstěhovat k příteli, ale její táta jí to vymlouval. Uvědomila si, že se bojí, že udělá něco špatně kvůli tátovi. Měla pocit, že táta chce vždycky něco jiného než ona. Bylo jí líto, že ji nikdy nepochválil, neřekl, že ji má rád, nepodpořil ji v tom, co chce.

Metodou FASTER EFT- Svoboda mysli jsem odstranila negativní emoce a přesvědčení, které se týkaly vztahu s tátou.

Klientka si uvědomila, že pro ni je nejdůležitější to, co chce ona sama. Když dá najevo, co chce a bude si za tím stát, táta ji také podpoří. Přestala se bát problémů se stěhováním a uvědomila si, že to všechno s přítelem zvládnou a udělají si podle svého.

Během sezení si také uvědomila, že v příteli má oporu a díky němu ví, co je to opravdová láska.