Příběhy a příklady ze života

VYROVNÁNÍ SE SE SMRTÍ

Za dobu mé praxe jsem měla několik těchto příkladů. Například vyrovnání se smrtí přítelkyně, manžela, partnera nebo smrtí rodičů. 

Vždy se zpracovává to, co smrti předcházelo. V mých příkladech to byly poslední okamžiky v nemocnici, zavolaná záchranka, která již neměla šanci a její výroky, probuzení se a zjištění, že manžel v posteli vedle už nedýchá.

Dále se odstraňují pocity viny, že jsme my nebo ostatní dotyčného nezachránili. Také pocity lítosti, bezmoci a zoufalství. To, jak moc nám chybí, jak je už nikdy neobejmeme, neuvidí naše děti. Už jim nikdy nic neřekneme.

Když si vybavíme zemřelého, vybavují se už jen ty hezké chvíle a vzpomínáme na něj s úsměvem. Víme, že je stále v našich srdcích. Cítíme se neutrálně  nebo příjemně.

Někdy je potřeba více terapií pro úplné vyčištění všech emocí a traumat s tím spojených.